معرفی کادر اداری

[dt_gap height=”470″]

جناب آقای امیررضا عباس زاده

معاون انضباطی و اجرایی

جناب آقای علی افشار

مسئول پایه نهم

جناب آقای محسن رحیمی

مسئول پژوهش

جناب آقای حامد عرفانی

مربی فرهنگی و مستندساز

جناب آقای ابراهیم کریمی

کارپرداز

جناب آقای امید نحوی

مدیر دبیرستان دوره دوم

 

جناب آقای امیر حسنی

معاون فرهنگی و تربیت بدنی

جناب آقای رامین شانی

مسئول پایه هشتم

جناب آقای احمدرضا عطاردی

مسئول اداری و IT

جناب آقای سعید جلالی

خدمات

جناب آقای جهانگیر قمچیلی

روابط عمومی

[dt_gap height=”470″]

جناب آقای احسان نیکائیان

مسئول آموزش

جناب آقای بهنام اسکندری

مسئول پایه هفتم

جناب آقای امید فرزانه

کمک اجرایی و انضباطی

جناب آقای سعید ضابطیان

خدمات

جناب آقای مجید دبیر

سرایدار