درباره نیک انجام (متوسطه دوره دوم)

دبیرستان دوره دوم نیک انجام ،

با لطف و عنایت ایزدی در سال ۱۳۷۴ زیر نظر مؤسسه ی فرهنگی بشارت مبین پایه نهاده شد. بنیانگذاران (که همگی از فرهنگیان می باشند) معتقدند که اندیشه ای ژرف ، دانشی استوار ، همتی راسخ و عشقی بی پایان باید تا بوستانی نوشکفته به بار نشیند و نهالی نوپا ، درختی برومند گردد. نیک انجام در سالیان گذشته با پشت سر نهادن فراز و نشیب های بسیار با مهر و مدارا ، دقت و مسئولیت شناسی و همیاری و تلاش مربیان و معلمان و دانش آموزان و اولیای گرامی محیطی سالم و فعال بوده است. ایمان به خداوند متعال و عشق به معصومین (ع) و دلبستگی به ولایت و تلاش برای تحکیم و پیشبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی بنیاد همه ی فعالیت ها در نیک انجام است.
نظم و برنامه ریزی و پیگیری مستمر در نیک انجام جایی برای کشمکش و از هم گسیختگی نمیگذارد و همه ( مسئولان و دانش آموزان ) در پی آن اند که وظایف خود را به خوبی ادا کنند. بازنگری، پویایی و نوگرایی و نگاه به آینده ، محور های فعالیت ها در این مجموعه است. بهترین دوستان ما منتقدین ما هستند که آئینه دار کاستی ها و فزونی هایمان هستند.
آموزش و پرورش ، علم و ایمان ، عشق و خرد ، به منزله ی دوبال هستند که فقط با هردوی آن ها پرواز میسر است. هدف غایی تربیت اسلامی انسان سازی است ، انسانی با ایمانی ژرف، خردی استوار ، جانی پاک ، روانی سالم و رفتاری معتدل و همه کوشش ما در این جهت است. القا و تثبیت مفاهیم اساسی ، افزایش توان تشخیص و استنباط ، تجزیه و تحلیل ، خلاقیت و نوآوری ، ایجاد و توسعه ی باور توانستن ، هدف اساسی آموزش از دیدگاه ماست. بدیهی است با به کارگیری معلمان شایسته و انتخاب دانش آموزان با استعداد ، تحقق هدف های فوق امکان پذیر است.
می دانیم برای تربیت هرگز نباید از ارزش شخصیت کسی کاست، بلکه تنها کاستی ها شناخته ، بررسی و گوشزد گردد و راه حل های مناسب ارائه شود تا عیب به حسن و کاستی به فزونی بدل گردد.
معتقدیم انسان ها هریک معجونی از دانسته ها ، احساس ها ، باورها ، آرزو ها ، توانایی ها و استعدادهای گوناگون اند که نباید در روند آموزش و پرورش نادیده گرفته شود و بلکه باید این زمینه ها را به مجرای سودمندی انداخت.
و نیک انجام به لطف و عنایت حق به سوی انجام نیک پیش می رود.